طراحی و توسعه وب سایت و نرم افزار
طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی از شبکه و زیر ساخت های شبکه و مخابرات
تعمیرو نگهداری، پشتیبانی، بکاپ و ریکاوری و مشاوره
طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی از دوربین های مداربسته و …
آموزش های عمومی و تخصصی
خدمات در دست راه اندازی و دسته بندی نشده